سفیر

جناب آقای آرتاشس تومانیان

سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان
در جمهوری اسلامی ایران

   تاریخ تولد
١۶نوامبر سال ١٩۴۹

تحصیلات

فارغ التحصیل سال ۱۹۷۱ از انستیتوی پلیتکنیک ایروان

درجه علمی
دکترعلوم اقتصاد

سوابق کاری
سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایرا ن از سال ۲۰۱۵
رئیس شورای مدیران شرکت لیسامه با مسئولیت محدود/۲۰۰۶-۲۰۱۵
نماینده ویژه و تام الاختیار رئیس جمهور ارمنستان در زمینه روابط ارمنستان و ایران / ۲۰۰۱-۲۰۰۶
رئیس کمیسیون مشترک ارمنستان و چین / ۲۰۰۱-۲۰۰۶
رئیس دفتر رئیس جمهور ارمنستان / ۲۰۰۰-۲۰۰۶
رئیس کمیسیون مشترک ارمنستان و ایران / ۲۰۰۰-۲۰۰۶
معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان / ۱۹۹۹-۲۰۰۰
مشاور ریئس جمهور ارمنستان / ۱۹۹۸-۱۹۹۹
رئیس امور مالیاتی جمهوری ارمنستان / ۱۹۹۷-۱۹۹۸
نماینده مجلس ملی جمهوری ارمنستان / ۱۹۹۵-۱۹۹۹
عضوکمیسیون دائمی امور مالی اعتباری، بودجه ای و اقتصادی مجلس ملی جمهوری ارمنستان / ۱۹۹۵-۱۹۹۷
نایب رئیس شورای عالی جمهوری ارمنستان / ۱۹۹۲-۱۹۹۵
نماینده شورای عالی جمهوری ارمنستان / ۱۹۹۰-۱۹۹۵
نایب رئیس کمیسیون دائمی امور مالی اعتباری، بودجه ای و اقتصادی
شورای عالی جمهوری ارمنستان / ۱۹۹۰-۱۹۹۲
رئیس بخش سازماندهی کمیته شهری حزب کمونیست ارمنستان،
شهر گیروواگان ( وانازور) / ۱۹۸۸-۱۹۹۰
دبیر کمیته حزبی کارخانه تکنولوژی محاسبات الکترونیکی شهر گیروواگان / ۱۹۸۲-۱۹۸۸
مهندس ارشد بخش مهندسی کارخانه تکنولوژی محاسبات الکترونیکی شهر گیروواگان / ۱۹۷۸-۱۹۸۲
استاد ریاضی پیشرفته انستیتوی پلیتکنیک ایروان، شعبه گیروواگان / ۱۹۷۲-۱۹۷۸

درجه سیاسی
سفیر فوق العاده و تام الاختیار

وضعیت خانوادگی
دارای همسر و دو فرزند