روابط دوجانبه

جمهوری اسلامی ایران

 

اطلاعات کلی 

جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ دسامبر سال ۱۹۹۱ جمهوری ارمنستان را به رسمیت شناخت. 

در روز ۹ فوریه سال ۱۹۹۲ اعلامیه برقراری روتبط دیپلماتیک بین ارمنستان و ایران، در تهران به امضا رسید.در همانروز اعلامیه  درباره اصول و اهداف روابط بین جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید که بر اساس آن طرفین بر روابط حسن همجواری تاکید مینمودند.

در آوریل سال ۱۹۹۲ مراسم رسمی افتتاح سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان برگزار گردید.

در دسامبر سال ۱۹۹۲ سفارت جمهوری ارمنستان در تهران گشایش یافت.

 

دیدارها از جمهوری اسلامی ایران

فوریه سال ۱۹۹۲ رافی هوانسیان وزیر امور خارجه

مه ۱۹۹۲ لئون تر پتروسیان رئیس جمهور

۱۹۹۲ لئون تر پتروسیان رویس جمهور

مارس ۱۹۹۵ لئون تر پتروسیان رئیس جمهور

آوریل ۱۹۹۵ واهان پاپازیان وزیر امور خارجه

مه ۱۹۹۵هراند باگرادیان نخست وزیر

ژانویه ۱۹۹۶ واهان پاپتزیان وزیر امور خارجه

۱۹۹۷ بابگن آراکسیان وزیر ام.ر خارجه

ژانویه ۱۹۹۷ آلکساندر آرزومانیان وزیر امور خارجه

اگوست ۱۹۹۸ وارتان اسکانیان وزیر امور خارجه

سپتامبر ۱۹۹۸ وارتان اسکانیان وزیر امور خارجه

دسامبر ۱۹۹۹ وارتان اسکانیان وزیر امور خارجه

فوریه ۲۰۰۱ وارتان اسکانیان وزیر امور خارجه

دسامبر ۲۰۰۱ روبرت کوچاریان رئیس جمهور

آوریل ۲۰۰۴ وارتان اسکتنیان .زیر امور خارجه

جولای ۲۰۰۶ روبرت کوچاریان رئیس جمهور

دسامبر ۲۰۰۶ وارتان اسکانیان وزیر امور خارجه

سپتامبر ۲۰۰۸ ادوارد نالباندیان وزیر امور خارجه

آوریل ۲۰۰۹ سرژ سرکیسیان رئیس جمهور

سپتامبر ۲۰۰۹ هویک آبراهامیان رئیس مجلس ملی

سپتامبر ۲۰۰۹ ادوارد نالباندیان وزیر امور خارجه

اکتبر ۲۰۱۰ تیکران سرکیسیان نخست وزیر

مارس ۲۰۱۱ سرژ سرکیسیان رئیس جمهور

سپتامبر ۲۰۱۱ ادوارد نالباندیان وزیر امور خارجه

آوریل ۲۰۱۲ ادوارد نالباندیان وزیر امور خارجه

اگوست ۲۰۱۲ ادوارد نالباندیان وزیر امور خارجه

اگوست ۲۰۱۳ سرژ سرکیسیان رئیس جمهور

مه  ۲۰۱۳ ادوارد نالباندیان وزیر امور خارجه

اکتبر ۲۰۱۴ هویک آبراهامیان نخست وزیر

 

دیدارها از ارمنستان

فوریه ۱۹۹۲ علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه

       ۱۹۹۴ علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه

سپتامبر۱۹۹۵ علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه

دسامبر ۱۹۹۶ حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

آوریل ۱۹۹۷ علی اکبر ولایتی رئیس جمهور

اگوست ۱۹۹۹ کمال خرازی وزیر امور خارجه

آوریل ۲۰۰۳کمال خرازی وزیر امور خارجه

سپتامبر ۲۰۰۴ خاتمی رئیس جمهور

فوریه ۲۰۰۶ منوچهر متکی وزیر امور خارجه

سپتامبر ۲۰۰۶ حداد عادل رئیس مجلس

مارس ۲۰۰۷ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

جولای ۲۰۰۷ منوچهر متکی وزیر امور خارجه

اکتبر ۲۰۰۷ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

اکتبر ۲۰۰۷ منوچهر متکی وزیر امور خارجه

اکتبر ۲۰۰۷ منوچهر متکی وزیر امور خارجه

مارس ۲۰۰۹ منوچهر متکی وزیر امور خارجه

ژانویه ۲۰۱۰ منوچهر متکی وزیر امور خارجه

اکتبر ۲۰۱۰ علی لاریجانی رئیس مجلس

نوامبر ۲۰۱۱ علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه

دسامبر ۲۰۱۱ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

آوریل ۲۰۱۳ علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه

ژانویه ۲۰۱۵ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه