مشخصات و ساعت کاری

نشانی: ایران – تهران خیابان جمهوری اسلامی خیابان رازی نبش خیابان استاد شهریار
تلفن: ۶۶۷۰۴۸۳۳-۰۰۹۸۲۱
فاکس: ۶۶۷۰۰۶۵۷-۰۰۹۸۲۱
ایام و ساعات کاری: یکشنبه الی پنجشنبه از ساعت ۹/۰۰ الی ۱۸/۰۰
armiranembassy@mfa.am


لازم به ذکر است که ، برای دست یافتن به اطلاعات مورد نیاز و همچنین یافتن پاسخ پرسش های خود، فقط با شماره تلفن های سفارت جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران ، تماس حاصل فرمایید

ساعات کاری سفارت: روزهای یکشنبه تا پنجشنبه ساعت 9:00 الی 18:00 می باشد.
ساعات پذیرش بخش کنسولی سفارت: روزهای یکشنبه تا پنجشنبه ساعت 9:00 الی 12:00 با تعیین وقت قبلی می باشد.