بنیاد ارامنه سراسری ارمنستان


صندوق ارامنه "هایاستان"

صندوق ارامنه "هایاستان" بعنوان یک تشکل واحد که وظیفه بسیج کلیه ارامنه ساکن در ارمنستان و سایر نقاط جهان و طرفداران آنان را که آمادگی دارند امکانات و فعالیتهای خود را در راستای توسعه و شکوفائی با ثبات جمهوری تازه تاسیس ارمنستان و آرتساخ بکار گیرند در سال ۱۹۹۲ به فرمان رئیس جمهوری ارمنستان ایجاد شد. به موازات مشکلات برقراری روابط بازاری ، غلبه بر مشکلاتی که از سال ۱۹۸۸ به دنبال زمین لرزه ویرانگر، محاصره کشور و جنگ قره باغ برای دولت پیش آمده بود ضروری مینمود.
طبق اساسنامه صندوق ارامنه "هایاستان" ریاست عالیه صندوق بعهده هیئت "شورا" امنا است که ریاست آن به عهده رئیس جمهور وقت میباشد.رهبر دینی کل ارامنه جهان، رهبر دینی حوزه سیلیسی ارامنه، اسقف کلیسای ارامنه کاتولیک،نمایده کلیسای انجیلی ارامنه ، رئیس جمهور قره باغ کوهستانی، نخست وزیران جمهوری ارمنستان و جمهوری کوهستانی قره باغ، روسای دادگاه قانون اساسی، مجلس ملی وبانک مرکزی ، تعدادی از وزرا، نمایندگان سه حزب سنتی ، سازمانهای کلان خیریه، روسای مجمع ارامنه ایالات متحده آمریکا، خیرین شناخته شده از ازمنستان، قره باغ وخارج از ارمنستان دیگر اعضای شورای امنا را تشکیل میدهند.
۲۲ نهاد محلی صندوق که در حال حاضر در ۱۹ کشور جهان از جمله، لس آنجلس و نیویورک ایالات متحده، فرانسه، تورنتو و مونترال کانادا، انگلستان، آلمان، هلند، سوئیس، اتریش، سوئد، لبنان، استرالیا، برزیل، بوئنی آیرس و کوردوبا آرژانتین، یونان، قبرس، سوریه، اوروگوئه، رومانی و روسیه در فعالیتهای آن شرکت و نقش فعال ایفا مینمایند. هفت نهاد آخری از لیست فوق در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۰۹ تاسیس شده اند.
نهادهای محلی با نمایندگان سازمانهای خیریه، کلیسائی، اجتماعی و نیز خیرین شناخته شده جامعه ارامنه کشورهای خود همکاری تنگاتنگی دارند.هیئت اجرائی صندوق مستقر در ایروان و کلیه نهادهای سراسر جهان نزد هیئت امنا مسئول و جوابگو هستند.
امکانات مالی صندوق از ماراتن سالانه تلویزیونی سراسری، ماراتن های تلفنی، ماراتن های رادیوئی، مسابقات دوچرخه سواری، اعانات حاصله از میهمانیهای ویژه، درآمد حاصله از کنسرتهاو نمایشگاههای خیریه، کمکها از طریق پیام کوتاه و پستِی برگزار شده در کشورهای مختلف و نیز وصیت ها و وجوه اختصاص یافته با هدفی خاص از سوی اشخاص تامین میگردد.
از سال ۱۹۹۶ هر ساله در جریان برنامه ماراتن تلویزیونی سالیانه از لس آنجلس، کل مبالغ اهدائی از ارمنستان، قره باغ و خارج از ارمنستان در طول سال جمع بندی و محاسبه، به اهدا کنددگان ارائه و توجه کلیه ارامنه را به برنامه ای که برای میهن و وطن اهمیت حیاتی دارد معطوف مینماید. مبالغ جمع آوری شده در ماراتن ها به اجرای برنامه های کلان راهبردی که در نشستهای سالیانه هیئت امنا به تصویب رسیده است اختصاص مییابد.
ماراتن های تلویزیونی سراسری اروپا، که به ریاست نهاد محلی فرانسه بر گزار میگردد، کمکهای سازمانها و خانواده های ارمنی ساکن در فرانسه، آلمان، سوئیس، هلند،ویونان را به برنامه های کلان سال جاری اختصاص میدهند.نهادهای محلی آرژانتین و اوروگوئه نیز ماراتن های تلویزیونی برگزار مینمایند.

مسیر گذشته صندوق
در برنامه های مستمر، پی در پی و متنوع که برای وطنمان اهمیت حیلتی دارند خلاصه و معنا پیدا میکند.به موازات ستخت و اهداث راهها، مدرسه ها، کودکستانها، بیمارستانها، لوله کشی و لوله گذاری آب و گاز، گروههای آسیب پذیر اجتماعی بسیاری از جمله خانواده های جانبازان و شهدا و دانشجویان خانواده های محروم کمکهائی دریافت میکنند. امروزه با کمکهای ارامنه پراکنده در سراسر جهان ، صدها هزار نفر از هموطنانمان از آب، گاز، سیستم های حرارتی و امکانات رفاهی برخوردار هستند. فعالان ارمنی حوزه هنر وعلم و هنرمندان جوان ارمنی نیز همواره در کانون توجه صندوق قرار دارند.
اولین برنامه کلان صندوق برنامه انساندوستانه "زمستان" بود که کمکهای جمع شده در چهارچوب آن در سالهای ۱۹۹۵-۱۹۹۲ صرف حل مشکلات زیستی اجتماعی و رفاهی روزمره مردم گردید.صندوق جهت اسکان آسیب دیدگان و آوارگان زمین لرزه سال ۱۹۸۸، به ساخت واحدهای مسکونی در گیومری، وانازور، استپاناوان و اسپیتاک اقدام نمود. خانواده های قربانیان و جانبازان در صد بالای جنگ و دانشجویان نیازمند نیزاز کمکهای صندوق بی نصیب نماندند، کمکهائی کماکان ادامه دارد.
در سال ۱۹۹۹-۱۹۹۵ حل مشکلات مربوط به زیر ساختهای ارمنستان و قره باغ به صندوق واگذار گردید.را ارتباطی "گوریس – استپاناگرت" و "شمال – جنوب" در آرتساخ یکی پس از دیگری احداث گردید.مورد آخری شبکه راههای ارتیاطی بین شهر ها و روستاهای جمهوری قره باغ کوهستانی تامین نمود امری که به شکوفائی اقتصاد کشور کمک نمود.به موازات احداث جاده ها، صندوق از طریق احداث، ایجاد و بازسازی مدارس، موسسات درمانی، سیستمهای آب رسانی و گازرسانی، خطوط انتقال برق وموسسات فرهنگی و غیره، برنامه هائی با هدف توسعه جوامع را نیز به مورد اجرا گذاشت.
در سال ۲۰۰۵ میلادی برنامه شکوفاتی و توسعه منطقه ای "تولد دوباره آرتساخ" که تحقق آن موجب گشوده شدن صفحه ای جدید در فعالیتهای صندوق گردید، به تصویب هیئت امنا رسید .هیئت به اتفاق آرا تصمیم گرفت که کمکهای مالی جمع آوری شده در ماراتن های تاویزیونی ۲۰۰۶-۲۰۰۵ به فراخور حال به بازسازی مناطق مارتاکرت و هادروت جمهوری کوهستانی قره باغ که در جریان جنگ قره باغ آسیب بیشتری دیده بودند اختصاص یابد.از سال ۲۰۰۶ کار بازسازی مارتاکرت شامل زمینه های کشاورزی، سیستم های حرارتی ، بهداشت، مدرسه سازی آغاز شد.صندوق برنامه مشابهی نیز در منطقه مارتونی اجرا مینماید.
صندوق در طی سالهای فعالیت خود، از سوی ارامنه شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است، زیرا در برنامه های همواره به روز و مورد انتظار جامعه بوده است. از بدو تاسیس بعنوان حامی حاکمیت صندوق وفاداری به رسالت خود که همانا هدایت کوششها، فعالیته و امکانات جمعی ارامنه سراسر جهان به سوی باز سازی و تحکیم کشورمان میباشد ادامه میدهد.