اخبار

19.05.2019 • حضور نماینده شرکت «Tomen Iran Limited» در سفارت جمهوری ارمنستان

اقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، آقای تاسوت هیروتا مدیر اجرائی شرکت ژاپنی «Tomen Iran Limited»   در ایران را به حضور پذیرفتند . سفیر جمهوری ارمنستان توضیحاتی در مورد اوضاع اقتصادی ارمنستان، شرایط سرمایه گذاری خارجی و امکان حضور در بازار کشورهای ثالث از طریق ارمنستان و غیره  را به مخاطب خود ارائه نمودند . آقای هیروتا ضمن ارائه توضیحاتی در مورد فعالیت های شرکت، مسیر طی شده و برنامه های آتی شرکت در ارتباط با ارمنستان، جهت سفر به ارمنستان در آینده نزدیک و آشنائی با...