اخبار

02.06.2019 • حضور واراند نویسنده ارمنی و رضوی زاده منتقد ادبی در سفارت جمهوری ارمنستان

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، واراند نویسنده ارمنی و دکتر ق. رضوی زاده منتقد ادبی ایرانی را به حضورپذیرفتند. سفیر جمهوری ارمنستان ضمن خوشامدگوئی به میهمانان، از نقش آنان در تحکیم روابط فرهنگی ارمنستان و ایران قدردانی نمودند. طرفین در این دیدار روند فعالیتهای مقدماتی در راستای نشر ترجمه کلیات آثارهوانس تومانیان به زبان فارسی را به ابتکار سفارت جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران و خانه موزه هوانس تومانیان ایروان مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این دیدارمسائل مربوط به برگزاری...