اخبار

04.06.2019 • حضور نماینده شرکت توسعه منابع آب و برق ایران در سفارت جمهوری ارمنستان

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده وتام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، آقای شهرام جلالی رئیس برای برنامه های خارجی شرکت توسعه منابع آب و برق ایران را به حضور پذیرفتند. طرفین در این دیدار برخی مسائل مربوط به اجرای برنامه احداث نیروگاه برق آبی مغری را مورد بحث و بررسی قرار دادند. توافقاتی نیز در مورد ترتیب اعزام هیئت شرکت فوق الاشاره در هفته آتی به ارمنستان صورت گرفت.