اخبار

23.06.2019 • بازدید سفیر جمهوری ارمنستان از شهرک صنعتی البرز

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، روز بیست و سوم ماه جون از شهرک صنعتی البرز در استان قزوین بازدید فرمودند. آقای تومانیان در این بازدید، با حضور در تعدادی از واحدهای تولیدی از جمله اتوموبیل سازی "بهمن دیزل"، تولید سرامیک "سرام آرا"، خودکار صنعتی "البرز میکروسیستم"، صنایع غذائی "مهرام" و تولید قطعات اتوموبیل "بالین تک" از نزدیک با فعالیتهای تولیدی این واحدها آشنا شدند. در نشست برگزار شده پس از این بازدید ها، آقای تومانیان ظرفیتهای اقتصادی، مجموعه قوانین و...