اخبار

26.06.2019 • آقای تومانیان رئیس موزه ملی ایران را به حضور پذیرفتند

آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان آقای جبرئیل نوکنده رئیس موزه ملی ایران را به حضور پذیرفتند. در این دیدار موضوعات مربوط به توسعه روابط فرهنگی ارمنستان و ایران بالاخص ضرورت تعمیق آینده روابط بین موزه تاریخ ارمنستان و موزه ملی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین در این دیدار ضمن گفتگو در مورد برگزاری موفق نمایشگاه مشترک دو موزه تحت عنوان "ارمنستان وخاطره یک سرزمین"، آن را پایه مستحکمی جهت همکاریهای آینده شمردند. آقای تومانیان به استحضار رساندند که در سپتامبر سال جاری موزه تاریخ ارمنستان یکصدمین سال تاسیس خود را جشن...