اخبار

03.07.2019 • شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران

شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای مهر گریگوریان معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان و آقای رضا اردکانیان وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار گردید. معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان در سخنان آغازین خود از طرف ایرانی بواسطه برگزاری کمیسون مشترک و استقبال گرم از هیئت ارمنی سپاسگزاری نمود. ایشان ضمن مفید خواندن فعالیتهای مشترک چند روزه اعضا گروه های کارشناسی اظهار اطمینان نمودند که زمان اختصاص یافته به این نشست به نحو احسن در راستای حصول توافقات بین دو کشور در زمینه تجاری - اقتصادی...