اخبار

21.07.2019 • مراسم بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد کومیتاس در تهران

به ابتکار سفارت جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، مراسم بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد کومیتاس، با حضور و اجرای برنامه گروه کر دولتی ارمنستان به رهبری روبرت ملکیان روز بیست و یکم ماه جولای در تالا وحدت تهران برگزار گردید. در این برنامه همخوانی، آثار متنوع و ارزشمندی از کومیتاس برای حضار ایرانی به اجرا درآمد که همگی مورد استقبال گرم و بیسابقه آنان قرار گرفت. آقای تیگران منصوریان موسیقیدان نامی ارمنی که در چهارچوب برنامه های همخوانی به تهران سفر نموده اند در این برنامه حضور داشتند. آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام...