اخبار

06.10.2019 • دیدار آقای تومانیان از دانشگاه صنعتیی امیر کبیر (پلی تکنیک) تهران

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران روز ششم اکتبر با حضور در دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک) تهران با مدیریت این دانشگاه ملاقات نمودند. احمد معتمدی رئیس این دانشگاه توضیحاتی در مورد فعالیتهای دانشگاه در راستای توسعه زمینه های مختلف تخصصی به سفیر جمهوری ارمنستان ارائه نمودند. آقای تومانیان به بیان توضیحاتی در مورد اوضاع آموزش عالی، جهت گیری زمینه های تخصصی دانشگاه های ارمنستان و نیز امکان همکاری با دانشگاه امیرکبیر پرداختند. طرفین در این دیدار موضوعاتی چون تبادل استادان و...