اخبار

حضور آقای لوریس چگناوریان در سفارت جمهوری ارمنستان

24.12.2018

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران موسیقیدان و رهبر ارکستر معروف ارمنی آقای لوریس چگناوریان را به حضور پذیرفتند. طرفین در این دیدار ضمن گفنگو در مورد مسائل امروز فرهنگ ارمنی و روابط فرهنگی ایران و ارمنستان، به برنامه هائی که در ارتباط با هنر موسیقی ارمنی سال آینده در ایران برگزار خواهد شد اشاره نمودند.