اخبار

ملاقات آقای تومانیان با معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

26.12.2018

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران روز بیست و ششم ماه دسامبر با آقای عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ملاقات نمودند. آقای تومانیان در این دیدار ضمن ارائه آخرین تحولات سیاسی جمهوری ارمنستان به جهتهای اصلی سیاست خارجی حکومت جمهوری ارمنستان اشاره نمودند. طرفین به اهم موضوعات دستور کار روابط دو جانبه ارمنستان و ایران نیز اشاره نموده و بطور اخص در مورد تعمیق گفتگوهای سیاسی، توسعه روابط اقتصادی در شرایط تحریم اعمال شده از سوی آمریکا، سفرها و دیدارهای متقابل در سطح بالا و برخی مسائل دیگر به بحث و گفتگو پرداختند.