اخبار

مراسم عید رستاخیز "زادیک مقدس" در کلیساس سرکیس مقدس

21.04.2019

مراسم روحانی عید رستاخیز شکوهمند حضرت عیسی مسیح روز بیست و یکم ماه آوریل به رهبری اسقف اعظم سبوه سرکیسیان در کلیسای سرکیس مقدس برگزار گردید. آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان و کادر دیپلماتیک سفارت در این مراسم روحانی شرکت داشتند.