اخبار

نشست، "چشم انداز همکاریهای اقتصادی ارمنستان- ایران، فرصت ها و چالش ها"

22.04.2019

به ابتکار سفارت جمهوری ارمنستان و اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان، روز بیست و دوم ماه آوریل در محل اتاق صنعت، تجارت، معدن و کشاورزی ایران نشست کارآفرینی برگزار گردید.
در جریان این همایش سفیر جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، گزارش جامعی درباره وضعیت کنونی اقتصاد ارمنستان و روابط اقتصادی ارمنستان و ایران ارائه نمودند و تحقق بازرگانی، تجارت و برنامه های سرمایه گذاری در شرایط دشوار کنونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ویدئو کلیپی که ارائه گر اقتصاد ارمنستان بود برای حاضران به نمایش درآمد و فلاش مموری حاوی اطلاعات ضروری در ارتباط با برنامه های سرمایه گذاری در ارمنستان در اختیار آنان قرار گرفت.
در پایان این نشست که در آن بیش از یکصد و پنجاه نفر از کارآفرینان حضور داشتند، سفیر جمهوری ارمنستان به پرسشهای مطرح شده از سوی حضار پاسخ دادند.