اخبار

حضور سفیر جمهوری ارمنستان در خانه هنرمندان ایران

27.04.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، روز بیست و هفتم ماه آوریل با حضور در خانه هنرمندان ایران با آقای مجید رجبی معمار رئیس این مجموعه دیدار نمودند.
طرفین در این دیدار، امکانات اجرای برنامه های مشترک با هدف معرفی ارزشها و جنبه های خاص فرهنگ ارمنی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و برگزاری هفته فیلم ارمنی در سه ماه آینده بطور ویژه مورد اشاره و توجه قرار گرفت.
سفیر جمهوری ارمنستان اطلاعاتی در مورد برنامه های پیش بینی شده در راستای تعمیق همکاریهای فرهنگی ارمنستان و ایران ارائه نمودند.