اخبار

نمایشگاه عکس "ایستگاه کشتار، نسلهای آینده" در تهران

01.05.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران روز یکم ماه می با حضور در انجمن چهارمحال تهران که در آن نمایشگاه عکس از آثار عکاس ترک ارهان آریک با عنوان "ایستگاه کشتار، نسلهای آینده" بر پا بود، حضور یافتند.
سفیر جمهوری ارمنستان در این مراسم طی سخنانی به اهمیت اینگونه نمایشگاهها اشاره نمودند.