اخبار

آقای تومانیان سفیر هند را به حضور پذیرفتند

03.05.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان در ایران، روز سوم ماه مه آقای قدم دهارمندرا سفیر هند در ایران را به حضور پذیرفتند. طرفین در این دیدار طیف وسیعی از موضوعات مورد علاقه دو جانبه از جمله برخی مسائل در ارتباط با روابط سیاسی، تجاری-اقتصادی و فرهنگی بین ارمنستان و هندوستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
طرفین همچنین با اشاره به توسعه فرایند سخت سیاسی- جغرافیائی پیرامون ایران به بررسی امکانات توسعه همکاریهای منطقه ای پرداختند.