اخبار

دیدار سفیر جمهوری ارمنستان از شرکت خدمات حمل و نقل هوائی و گردشگری

05.05.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران با حضور در شرکت حمل و نقل هوائی و گردشکری علاالدین با آقای امیر حسن جعفری مدیر عامل این شرکت ملاقات نمودند. طرفین در این دیدار برخی مسائل در ارتباط با زمبنه گردشگری، از جمله همکاری، تبادل تجربیات و ترتیب دیدارهای متقابل گروههای کارشناسی با شرکتهای ارمنستانی برخی موضوعات دیگر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
مدیر عامل شرکت علاالدین جهت سفر به جمهوری ارمنستان و آشنا شدن با امکانات گردشگری در محل اعلام آمادگی کردند. آقای جعفری سفیر جمهوری ارمنستان را با فعالیتهای قسمتهای مختلف شرکت آشنا نمودند.