اخبار

حضور نماینده شرکت «Tomen Iran Limited» در سفارت جمهوری ارمنستان

19.05.2019

اقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، آقای تاسوت هیروتا مدیر اجرائی شرکت ژاپنی «Tomen Iran Limited»   در ایران را به حضور پذیرفتند.

سفیر جمهوری ارمنستان توضیحاتی در مورد اوضاع اقتصادی ارمنستان، شرایط سرمایه گذاری خارجی و امکان حضور در بازار کشورهای ثالث از طریق ارمنستان و غیره  را به مخاطب خود ارائه نمودند.

آقای هیروتا ضمن ارائه توضیحاتی در مورد فعالیت های شرکت، مسیر طی شده و برنامه های آتی شرکت در ارتباط با ارمنستان، جهت سفر به ارمنستان در آینده نزدیک و آشنائی با شرایط سرمایه گذاری در محل ابراز تمایل نمودند.

 

آقای تومانیان نیز به نوبه خود جهت مساعدت به تحقق سفر و بویژه ترتیب ملاقات با نهادهای دولتی ذیربط  در ارمنستان اعلام آمادگی نمودند.