اخبار

حضور اعضاء گروه سازهای فولکلور کودکان فیلارمونیک و گروه کر گارس شهرداری ایروان در سفارت

29.05.2019

اعضاء گروه سازهای فولکلور کودکان فیلارمونیک یوری باخشیان به سرپرستی سرکیس مورادیان و رهبر هنری هایک گریگوریان و گروه کر گارس به رهبری ساموئل گالوستیان وابسته به شهرداری ایروان روز بیست و نهم ماه مارس میهمان سفارت جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران بودند
آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان ضمن خیر مقدم صمیمانه به میمانان از فعالیتهای این گروه در جهت ترویج فرهنگ ارمنی در خارج از ارمنستان و بویژه در ایران تقدیر نمودند
در جریان این دیدار میهمانان چند قطعه هنری اجرا نمودند