اخبار

سفر هیاتی از وزارت صنعت فن آوریهای برتر و پیشرفته ارمنستان به تهران

12.06.2019

همایش بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری آسیا و حوزه اقیانوس آرام و همچنین هشتمین نمایشگاه بین المللی نو آوری و فن آوری در تاریخ دهم الی دوازده ژوئن درتهران برگزار شد.
هیاتی از وزارت صنعت فن آوریهای برتر و پیشرفته ارمنستان نیز در بین شرکنندگان در این همایش حضور داشتند.
آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در ج.ا. ایران، اعضا این هیات را به حضور پذیرفتند.