اخبار

بازدید سفیر جمهوری ارمنستان از شهرک صنعتی البرز

23.06.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، روز بیست و سوم ماه جون از شهرک صنعتی البرز در استان قزوین بازدید فرمودند.
آقای تومانیان در این بازدید، با حضور در تعدادی از واحدهای تولیدی از جمله اتوموبیل سازی "بهمن دیزل"، تولید سرامیک "سرام آرا"، خودکار صنعتی "البرز میکروسیستم"، صنایع غذائی "مهرام" و تولید قطعات اتوموبیل "بالین تک" از نزدیک با فعالیتهای تولیدی این واحدها آشنا شدند.

در نشست برگزار شده پس از این بازدید ها، آقای تومانیان ظرفیتهای اقتصادی، مجموعه قوانین و مقررات، فضای کارآفرینی ارمنستان و برخی دیگراز مسائل این زمینه را معرفی و ارائه نمودند. امکانات حاصل از توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا و ایران و نقش مهم ارمنستان در این زمینه بطور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جریان این نشست مطالب و منابع اطلاعاتی در مورد اقتصاد ارمنستان در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.
آقای رضا گروسی فرماندار البرز، آقای داریوش یوسفی فخر مدیر اجرائی شهرک صنعتی الرز، آقای مرتضی علیخانی مدیر امور سرمایه گذاری استانداری قزوین در این نشست حضور داشتند.

در پایان این بازدیدها، سفیر جمهوری ارمنستان ضمن گفتگو با شبکه شش سیما و سیمای استان به تشریح روند توسعه روابط اقتصادی ارمنستان و ایران و چشم اندازهای آن پرداختند.
آقای گر شاهوردیان وابسته سفارت جمهوری ارمنستان و روبیک سرخوشیان دستیار سفیر، آقای تومانیان را در این بازدید همراهی نمودند.