اخبار

ملاقات آقای تومانیان با وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران

25.06.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، روز بیست و پنجم ماه جون با آقای رضا اردکانیان وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک ارمنستان – ایران ملاقات نمودند.

طرفین در این دیدار موضوعات مربوط به روابط ارمنستان و ایران را بطور جامع و مبسوط مورد بررسی قرار داده و بر احداث خط سوم انتقال برق فشار قوی، برنامه تبادل گاز و برق، احداث نیروگاه برق آبی مغری و برخی مسائل در ارتباط با روابط اقتصادی دوجانبه بطور ویژه تاکید نمودند.

سفیر جمهوری ارمنستان اطلاعاتی درمورد فعالیتهای تشکیلاتی انجام شده از سوی دولت جمهوری ارمنستان در راستای برگزاری شانزدهمین نشست مشترک کمیسیون مشترک به آگاهی طرف مقابل رساندند.

آقای اردکانیان وزیر نیرو نیز به نوبه خود به آگاهی رساندند که طرف ایرانی مشغول انجام فعالیتهای مقدماتی همه جانبه ای جهت برگزاری نشست کمیسیون مشترک در آینده نزدیک میباشد.