اخبار

آقای تومانیان رئیس موزه ملی ایران را به حضور پذیرفتند

26.06.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان آقای جبرئیل نوکنده رئیس موزه ملی ایران را به حضور پذیرفتند.

در این دیدار موضوعات مربوط به توسعه روابط فرهنگی ارمنستان و ایران بالاخص ضرورت تعمیق آینده روابط بین موزه تاریخ ارمنستان و موزه ملی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرفین در این دیدار ضمن گفتگو در مورد برگزاری موفق نمایشگاه مشترک دو موزه تحت عنوان "ارمنستان وخاطره یک سرزمین"، آن را پایه مستحکمی جهت همکاریهای آینده شمردند.

آقای تومانیان به استحضار رساندند که در سپتامبر سال جاری موزه تاریخ ارمنستان یکصدمین سال تاسیس خود را جشن میگیرد و بدین مناسبت کنفرانسی با عنوان "موزه تاریخ ارمنستان - ۱۰۰، موزه و چالشهای امروز ما" برگزار مینماید.

با توجه به روایط کاری مستحکم ایجاد شده بین دو موزه فوق الذکر، سفیر جمهوری ارمنستان به آگاهی رساندند که بر اساس تصمیم مدیریت موزه تاریخ ارمنستان رئیس موزه ملی ایران به این کنفرانس دعوت نموده است.

آقای نوکنده، رئیس موزه ملی ایران، ضمن تشکر از دعوت بعمل آمده اطمینان دادند که در مراسم ایرون حضور خواهند داشت.