اخبار

برگزاری مراسم تحریم در کلیسای سرکیس مقدس

28.06.2019

به مناسبت در گذشت گارنیک بادالیان سفیرفوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان درترکمنستان، جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان روز بیست و هشتم ماه جون مراسم ختمی به ریاست اسقف اعظم سبوه سرکیسیان خلیفه ارامنه تهران برگزار گردید.
پس از مراسم کلیسائی مراسم یادبودی در محل خلیفه گری تهران با حضور نمایندگان خلیفه گری، دوستان مرحوم و کادر سفارت جمهوری ارمنستان برگزار گردید.
در این مراسم آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان و اسقف سبوه سرکیسیان درباره مرحوم به ایراد سخن پرداختند.