اخبار

شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران

03.07.2019

شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای مهر گریگوریان معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان و آقای رضا اردکانیان وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار گردید.
معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان در سخنان آغازین خود از طرف ایرانی بواسطه برگزاری کمیسون مشترک و استقبال گرم از هیئت ارمنی سپاسگزاری نمود. ایشان ضمن مفید خواندن فعالیتهای مشترک چند روزه اعضا گروه های کارشناسی اظهار اطمینان نمودند که زمان اختصاص یافته به این نشست به نحو احسن در راستای حصول توافقات بین دو کشور در زمینه تجاری - اقتصادی دستور کار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آقای مهر گریگوریان اشاره نمودند که سطح بالای روابط بین ارمنستان و ایران شکل گرفته بر پایه اطمینان متقابل و حسن همجواری، ضامن تعمیق همکاری در راستای منافع متقابل میباشد. ایشان تاکید نمودند که شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اولین نشست پس از تصویب توافق موقت تشکیل منطقه آزاد اقتصادی - تجاری بین ایران و کشورهای عضو اوراسیا در مجلس شورای اسلامی میباشد. نامبرده این نشست را بهترین فرصت برای بررسی امکانات توسعه روابط تجاری در قالب دو جانبه و چند جانبه شمردند.
اعضا کمیسیون مشترک در جریان این نشست موضوع تعمیق همکاریها در زمینه های مورد علاقه طرفین را بررسی و به امکان توسعه روابط در زمینه های تجاری - اقتصادی، مالی، حمل و نقل، محیط زیست و انرژی و برخی دیگر از زمینه ها اشاره نمودند.
در پایان، مراسم امضاء یادداشت تفاهم شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک بین جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.