اخبار

مراسم بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد کومیتاس در تهران

21.07.2019

به ابتکار سفارت جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، مراسم بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد کومیتاس، با حضور و اجرای برنامه گروه کر دولتی ارمنستان به رهبری روبرت ملکیان روز بیست و یکم ماه جولای در تالا وحدت تهران برگزار گردید.
در این برنامه همخوانی، آثار متنوع و ارزشمندی از کومیتاس برای حضار ایرانی به اجرا درآمد که همگی مورد استقبال گرم و بیسابقه آنان قرار گرفت.
آقای تیگران منصوریان موسیقیدان نامی ارمنی که در چهارچوب برنامه های همخوانی به تهران سفر نموده اند در این برنامه حضور داشتند.
آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، دیپلماتهای نمایندگیهای سیاسی مقیم ایران، اسقف سبوه سرکیسیان خلیفه ارامنه تهران، نمایندگان بسیاری از جوامع فرهنگی ایران و ... از نزدیک نظاره گر این برنامه بودند.