اخبار

آقای تومانیان مدیر اجرائی منطقه آزاد «اروند» را به حضور پذیرفتند

28.07.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران روز بیست و هشتم جولای آقای کمال رضائی مدیر اجرائی شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند را به حضور پذیرفتند.
آقای رضائی در این ملاقات، اطلاعاتی در مورد جهت های فعالیت واحدهای مستقر در منطقه آزاد اروند و نیز توانائی های اقتصادی استان خوزستان ارائه نمودند. مدیر اجرائی اروند درخواست نمودند اطلاعاتی در مورد امکانات همکاری اقتصادی با جمهوری ارمنستان، اوراسیا و دیگر کشورها در اختیارشان قرار داده شود.
سفیر جمهوری ارمنستان توضیحاتی در مورد روابط اقتصادی فعلی ارمنستان و ایران، جهت های احتمالی همکاریهای اوراسیا و ایران و نیز برنامه های آتی ارائه فرمودند.
در پایان این دیدار آقای ک. رضائی مدیر اجرائی منطقه آزاد اروند از آقای تومانیان جهت سفر به استان خوزستان و آشنائی با واحدهای محلی بویژه ظرفیتها و توانائی های تولیدی منطقه آزاد اروند دعوت بعمل آوردند.