اخبار

تعمیق روابط سفارت جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی ایران- ارمنستان

05.09.2019

نزدیک به چهل تن از کارآفرینان ایرانی، به ابتکار سفارت جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران و هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران – ارمنسان به ارمنستان اعزام و از سوی آقای خاچاتوریان وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان به حضور پذیرفته شدند.
وزیر اقتصاد در این ملاقلات، بر اهمیت پذیرش توافقنامه موقت تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و امکانات ایجاد شده جدید برای همکاریها تاکید نمودند. آقای خاچاتوریان مزایای محیط کارآفرینی ارمنستان را نیز معرفی نمودند.
آقای یاریجانیان رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران - ارمنستان ضمن تشکر از آقای خاچاتوریان برای به حضور پذیرفتن گروه و آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این دیدار، اهمیت بررسی ها با وزارت اقتصاد را مورد تاکید قرار داد. کارآفرینان نیز در این دیدار درمورد امکانات تحقق برنامه های اقتصادی در ارمنستان و ویژگیهای قوانین و مقررات جاری سئوالاتی از وزیر اقتصاد مطرح نمودند.
کارآفرینان ایرانی با مساعدت وزارت اقتصاد در اتاق بازرگانی و صنعت ارمنستان حضور یافته و از چند واحد تولیدی – تجاری بازدید نمودند. کارآفرینان این امکان را یافتند تا با همکاران ارمنی برنامه های خود را بطور جداگانه مورد بررسی قرار دهند.
در نتیجه این سفر سفیر ارمنستان و رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران - ارمنستان درباره تعمیق روابط درآینده و در برخی زمینه ها به توافقاتی دست یافتند.