اخبار

سفیر جمهوری ارمنستان هیئت اعزامی از اصفهان را به حضور پذیرفتند

17.09.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران روز هفدهم ماه سپتامبر، رئیس بیمارستان «عیسی بن مریم» شهر اصفهان و مدیریت بنیاد خیریه وابسته به آن را به حضور پذیرفتند.
آقای طباطبائی ریاست بیمارستان ضمن تشکر از استقبال گرم سفیر جمهوری ارمنستان، از ایشان در زمینه ایجاد همکاری با مراکز پزشکی ارمنستان در برخی مسائل بویژه تجهیزات پزشکی، تولید دارو، گردشگری سلامت و درمان درخواست مساعدت نمود.
آقای تومانیان ضمن خوش آمدگوئی به میهمانان، توضیحاتی در مورد اصلاحات در حال انجام در زمینه های مختلف پزشکی و دورنمای توسعه برخی جهتهای تخصصی ارائه فرمودند.
سفیر جمهوری ارمنستان ضمن اعلام آمادگی در راستای مساعدت به مدیریت بیمارستان و بنیاد خیریه برای همکاری با طرف ارمنی جهت ترتیب ملاقات با نمایندگان تشکلهای ذیربط در ارمنستان و بررسی های مشترک قول مساعد دادند.