اخبار

دیدار آقای تومانیان با نمایندگان جامعه کارآفرینان یزد

25.09.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر کاری خود و هیئت همراه به یزد، با نمایندگان اتاق صنعت، تجارت، معادن و کشاورزی استان دیدار نمودند.
در ابتدای این دیدار ویدئو کلیپهائی درباره امکانات اقتصادی ارمنستان و ایران نمایش داده شد، سپس آقای تومانیان درباره اقتصاد ارمنستان و اصلاحات در حال اجرا از سوی دولت جمهوری ارمنستان بیاناتی ایراد فرمودند.
برنامه های در حال اجرا در چهارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مهمترین سرفصل های موجود در توافقنامه تجارت آزاد بین اوراسیا و ایران مورد اشاره ویژه قرار گرفتند.
در پایان این دیدار سفیر جمهوری ارمنستان به پرسشهای حاضران پاسخ گفتند.
سپس نمایندگان سفارت ضمن بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی یزد، با فعالیتهای این واحدها آشنا شدند و نیز در مرکز صنعتی و فناوری یزد حضور یافته و در جلسه عمومی با برخی از نمایندگان جامعه کارآفرینی شرکت نمودند.