اخبار

سفیر جمهوری ارمنستان مدیریت شرکت "بالین تک" را به حضور پذیرفتند

12.10.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران روز دوازدهم ماه اکتبر آقای محمد رضا کاکاوندی مدیر اجرائی شرکت "بالین تک" را به حضور پذیرفتند.
نامبرده در این دیدار فعالیتهای شرکت در زمینه صنعت ماشین سازی را تشریح و در درباره امکانات تحقق برنامه های اقتصادی در ارمنستان ابراز علاقمندی نمود.
آقای تومانیان اوضاع فضای کارآفرینی و شرایط برنامه های سرمایه گذاری را در ارمنستان بطور مبسوط معرفی و بطور اخص درباره شرایط مطلوب ایجاد شده در سایه پذیرش توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا توضیحاتی ارائه نموده و پیشنهاد کردند پس از مطالعه درباره آنها امکان تحقق فعالیت در ارمنستان را بررسی نمایند.