اخبار

مراسم سالگرد مجموعه ورزشی و فرهنگی "رافی"

13.10.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران در مراسم چهلمین سالگرد مجموعه ورزشی و فرهنگی "رافی" تهران شرکت نمودند.
در این مراسم مسیر طی کرده این مجموعه در مقوله ورزش و فعالیتهای آن در راستای حراست و توسعه فرهنگ ارمنی ارائه گردید. در بخش فرهنگی – هنری مراسم گروههای سرود، رقص و دکلمه مجموعه، به اجرای برنامه پرداختند.
آقای تومانیان طی سخنانی در این مراسم با تقدیر از فعالیتهای این مجموعه جهت تربیت جوانان ارمنی مطابق با اداب و سنن خاص ارامنه و سازماندهی حیات فرهنگی جامعه ارامنه، سالگرد مجموعه را تبریک گفتند.