اخبار

آقای تومانیان نمایندگان شرکت "وویژن" را به حضور پذیرفتند

14.10.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، روز چهاردهم اکتبر آقای فواد فلان مدیر عامل شرکت ایرانی "وویژن" و همکاران ایشان را به حضور پذیرفتند.
نامبرده فعالیتهای این شرکت که در ارتباط با بکارگیری فناوریهای اطلاعاتی در زمینه تجاری - اقتصادی میباشد را تشریح نمودند. نمایندگان این شرکت در مورد کسب اطلاعات درباره شرایط تحقق برنامه های اقتصادی در ارمنستان ابراز علاقه نمودند.
آقای تومانیان اطلاعاتی درباره آخرین پیشرفتهای زمینه فناوری اطلاعات در ارمنستان را برای میهمانان ارائه نمودند. سفیر جمهوری ارمنستان همچنین اطلاعاتی در مورد سیاستهای اجرائی از سوی دولت ارمنستان در زمینه فناوری اطلاعات ارائه و به میهمانان پیشنهاد نمودند در محل با ویژه گیهای فضای کارآفرینی آشنا شوند.
مدیر عامل این شرکت ضمن پذیرش پیشنهاد سفیر جمهوری ارمنستان از ایشان در مورد ترتیب ملاقاتهای ضروری و کسب اطلاعات لازم درباره اقتصاد ارمنستان درخواست مساعدت نمود.
آقای تومانیان در راستای مساعدت به نمایندگان شرکت در ارتباط با برنامه های اقتصادی ارمنستان اعلام آمادگی نمودند.