اخبار

سفیر جمهوری ارمنستان دانش آموزان مجتمع آموزشی "مخیتارسباستاسی" را به حضور پذیرفتند

17.10.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران روز هفدهم ماه اکتبر دانش آموزان مجتمع آموزشی "مخیتارسباستاسی" ایروان را که در چهارچوب برنامه آموزش عمومی "گامورجنر" (پل ها) از تاریخ ۲۰-۱۴ به ایران سفر کرده اند به حضور پذیرفتند.
طبق برنامه پیش بینی شده هیئت آموزشگاهی از برخی آثار فرهنگی تاریخ در تهران و اصفهان بازدید به عمل آورده و با نمایندگان دانش آموزان و نهادهای جامعه ارامنه ملاقات نموده اند.
سفیر جمهوری ارمنستان ضمن خوشآمدگوئی و تقدیر از دانش آموزان به تشریح روابط ارمنستان و ایران و ارتباط دوستانه مردم دو کشور برای آنان پرداختند. آقای تومانیان اشاره ویژه ای داشتند به همکاریها در زمینه های فرهنگی و آموزشی.
دانش آموزان مجتمع آموزشی گزارش جامعی از دیدار با دانش آموزان ارمنی تبار ایرانی، روابط دوستانه ایجاد شده، بازدید از مراکز فرهنگی و تصورات ذهنی تاثیرات ایجاد شده خود به سفیر جمهوری ارمنستان ارائه نمودند.
در پایان این دیدار دانش آموزان مورد پذیرائی قرار گرفتند که در خلال آن میهمانان به اجرای آثاری از کومیتاس پرداختند.