اخبار

سفیر جمهوری ارمنستان نمایندگان مرکز «آگونک» را به حضور پذیرفتند

29.10.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، روز بیست و نهم ماه اکتبر، خانم ها آنگینه مارکاریان و وانوش توانیان مدیران سابق و فعلی مرکز کودکان عقب مانده ذهنی و جسمی (حرکتی) «آگونک» تهران را به حضور پذیرفتند.
سفیر جمهوری ارمنستان ضمن خوش آمدگوئی به میهمانان و ابراز علاقمندی نسبت به دریافت اطلاعاتی در مورد فعالیتهای مرکز، ازتحقق این رسالت انساندوستانه، سنگین و افتخار آمیز بوسیله آنان تقدیر نمودند.
سفیر جمهوری ارمنستان از فعالیتهای طولانی مدت و پر ثمر خانم آنگینه مارکاریان سپاسگزاری نموده و ضمن تبریک به خانم وانوش توانیان مدیر جدید الانتصاب مرکز، برای کودکان مرکز سلامتی و دیگر اعضاء مرکزموفقیت آرزو نمودند.
سفیر جمهوری ارمنستان نسبت به ادامه همکاری سفارت جمهوری ارمنستان با مرکز ابراز اطمینان نمودند.