اخبار

سفر هیئت به سرپرستی آقای بابیکیان به ایران

03.11.2019

هیئتی به سرپرستی آقای سورن بابیکیان وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساختهای جمهوری ارمنستان از تاریخ ۱لغایت ۳ نوامبر سال ۲۰۱۹ در تهران به سر میبرد.
در این سفر آقای بابیکیان با تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی ایران ملاقات نموده و برخی مسائل در ارتباط با روابط اقتصادی ایران و ارمنستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در جریان ملاقات با آقای رضا اردکانیان وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشورمسایل مربوط به روند تحقق برنامه های مشترک دو گشور مورد بررسی قرار گرفت.
در ملاقات با آقای بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران موضوعات مربوط به تامین بهره وری برنامه تبادل گاز و برق مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ملاقات با آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، روند احداث جاده جنوب به شمال، بهبود شرایط حمل ونقل و نقل ونیز برخی موضوعات مربوط به مبادلات کالا دو جانبه و رفع موانع موجود بررسی گردید.
هیئت ارمنستانی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق نیز حضور یافته و از نزدیک با کالاهای عرضه شده و پیشنهادات ارائه شده آشنا شدند.
هیئت ارمنستانی همچنین از سفارت جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران بازدید نمودند.