اخبار

امضاء برنامه اقدام مشترک ناشی از یادداشت تفاهم همکاری در زمینه کار و امور اجتماعی بین ارمنستان و ایران

26.12.2019

اولین نشست گروه کاری ارمنستان و ایران در زمینه کارو امور اجتماعی با هدف امضاء برنامه اقدام مشترک و تصریح و بررسی جهت های همکاریهای دو جانبه در این زمینه، ناشی از یادداشت تفاهم همکاری در زمینه کار و امور اجتماعی بین ارمنستان و ایران در تاریخ بیست و دوم لغایت بیست و پنجم ماه دسامبر در ایران برگزار گردید.
هیئت به سرپرستی خانم زاروهی باتویان وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری ارمنستان بنابه دعوت آقای محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی جمهوری ارمنستان به ایران سفر نموده بود.
خانم وزیر در جریان ملاقات با همکاران ایرانی خود اظهار اطمینان داده اند که این دیدار فرصت مناسبی است برای ایجاد تحرک و شتاب جدید در همکاریهای کار و تامین اجتماعی، آشنائی با بهترین تجربیات و ابتکارات نوین و ترغیب گفتمان سازنده بین دو کشور.
خانم زاروهی باتویان یادآور شدند که امضاء برنامه اقدام مشترک محرک، مکمل و ترغیب کننده قوی برای تحکیم همکاریهای سازماندهی شده و توسعه روابط میباشد.
لازم به یادآوری است که بر اساس ماده "کار، تامین اجتماعی و تعاون" یادداشت تفاهم امضاء شده در پانزذهمین نشست کمیسیون مشترک جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۰۱۸ در ایروان، پیش بینی شده بود که اقداماتی جهت برگزاری چنین نشستی در سال ۲۰۱۸ در تهران و یا ایروان برای بررسی فعالیتها و امور ناشی از یادداشت تفاهم، جهت ها و چهارچوب همکاریهای آتی صورت گیرد.
درجریان شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران که در جولای سال جاری در تهران برگزار گردید، طرف ایرانی پیش نویس برنامه فعالیتها و امور ناشی از یادداشت تفاهم را به نماینده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده بود. طرف ایرانی همچنین آمادگی خود را برای برگزاری اولین نشست مشترک کاری بین دو کشور در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ اعلام نموده بود.
قابل ذکر است که همکاری در زمینه های فنی، دوره های تخصصی، کار و اشتغال و تامین اجتماعی در برنامه اقدام مشترک پیش بینی شده است.
خانم زاروهی باتویان در جریان سفر خود به ایران، از کلیسای ارامنه، آموزشگاه فنی و حرفه ای مشیریه و مرکز معلولان و کمک به ضایعات ستون فقرات ایران بازدید نمودند.