اخبار

دیدار آقای تومانیان از استان کرمان

05.02.2020

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، روز چهارم و پنجم ماه فوریه در چهارچوب سفرکاری خود به استان کرمان، با آقای محمد جواد فدائی استاندار کرمان ملاقات نمودند.
طرفین در این دیدار طیف وسیعی از موضوعات مربوط به روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوجانبه را مورد بررسی قرار داده، امکانات موجود همکاریها را ارائه نموده و به توافقاتی نیز از جمله در ارتباط با ایجاد همکاریهای استانی دست یافتند.
در دیدار با آقای سید مهران عالم زاده شهردار کرمان برخی موضوعات در زمینه فرهنگی و گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. توافقاتی نیز در ارتباط با همکاری دوجانبه بین کرمان و یکی از شهرهای جمهوری ارمنستان بدست آمد.
سفیر جمهوری ارمنستان تعدادی از واحدهای تولیدی استان کرمان را مورد بازدید قرار دادند.
دیدار سفیر جمهوری ارمنستان با نمایندگان کارآفرینی اتاق صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی استان در محل این اتاق برگزار گردید.
در این نشست که با حضور بیش از پنجاه نفر از فعالان اقتصادی برگزار گردید، سفیر جمهوری ارمنستان شاخص های اقتصادی و اوضاع فضای کارافرینی جمهوری ارمنستان، امکانات همکاری اوراسیا (ارمنستان) و ایران و دیگر موضوعات روز را معرفی و ارائه نمودند.
ویدئوهای معرفی کننده زمینه های مختلف اقتصاد جمهوری ارمنستان به نمایش درآمده و مطالب و وسائل اطلاع رسانی در این زمینه نیز بین حاضران توزیع گردید.
در پایان نشست با کارآفرینان، سفیر جمهوری ارمنستان به پرسشهای حاضران پاسخ دادند.