ویزا

 

شهروندان کشورهائی که برای ورود به جمهوری ارمنستان از دریافت روادید معاف میباشند، همچنان اتباع جمهوری اسلامی ایران می توانند بدون روادید و بطور مکرر به کشور جمهوری ارمنستان ورود، عبور و در خاک جمهوری ارمنستان حد اکثر به مدت ۱۸۰ روز اقامت داشته باشند.

 

انواع روادید ورودی جمهوری ارمنستان

 

روادید سیاحتی –  برای  سفر به ارمنستان جهت دیدار با آشنایان (دوستان)، الحاق به اعضای خانواده، گردشکری (استراحت)، درمان، تحصیل در موسسات آموزشی جمهوری ارمنستان، شرکت در برنامه ها  و همایشهای ورزشی، فرهنگی، علمی و سایر برنامه هائی که در جمهوری ارمنستان برگزار میگردد، اجرای برنامه های کوتاه مدت کمکهای انسان دوستانه، کمکهای فنی، خیریه و مالی، شرکت در مذاکرات کار آفرینی، ایجاد شغل، انجام فعالیتهای اقتصادی (تاسیس بنگاه تجاری، تاسیس شعبه و یا نمایندگی شرکتهای تجاری خارجی در جمهوری ارمنستان، سرمایه گذاری در جمهوری ارمنستان، صادرات و واردات کالا و خدمات و نیز صدور روادید یکبار ورود ویا روادید ورود چند باره با اعتبار یکساله  برای پرسنل شرکتهای هوائی بین المللی و یا وسایل نقلیه حمل کالا و مسافر.

 

روادید دولتی - برای افرادی که دارای گذرنامه دولتی (خدمت) میباشند.

- روادید ورود چند باره سه ساله  برای کارمندان فاقد وضعیت دیپلماتیک  شاغل  در سفارتها و یا کنسولگریهای در جمهوری ارمنستان و یا دفاتر سازمانهای بین المللی در جمهوری ارمنستان و اعضای خانواده آنان.

- ویزای یکبار ورود ویا ورود چند باره یکساله به افرادی که  برای انجام ماموریت  برای کشورهای خارجی و سازمانهای دولتی، بنابه دعوت  نهادهای دولتی جمهوری ارمنستان یا سفارت ها، ادارات کنسولی، سازمانهای بین المللی و یا نمایندگیهای آنها وارد جمهوری ارمنستان میشوند.

-روادید یکبار ورود و یا چند بار ورود یکساله برای اعضای هیئت های رسمی که دارای گذرنامه معمولی میباشند.

 

روادید دیپلماتیک- برای افرادی که دارای گذرنامنه دیپلماتیک یا وضعیت دیپلماتیک میباشند.

-روادید ورود چند باره برای مدت سه سال جهت کارمندان شاغل در سفارت هاو کنسولگریهای کشورهای خارجی مقیم در جمهوری ارمنستان، کارمندان شاغل دردفاتر سازمانها ی بین المللی ویا نمایندگیهای آنها در جمهوری ارمنستان و اعضای خانواده آنان.

-روادید یکبار ورود ویا ورود چند باره یکساله برای اعضاو افراد خانواده هیئت های دولتی ورسمی، هیئت های کاری و خدمتی  و نیز مقامات دولتی رسمی که وارد جمهوری ارمنستان میشوند.

- روادید یکبار ورود با اعتبار ۱۲۰ روزه برای افرادی که با اهداف غیرخدمتی وارد جمهوری ارمنستان میشوند.

 

روادید ترانزیتی - روادید یکبار ورود ویا چند بار ورود یکساله برای توقف سه روزه با تمدید حداکثر تا چهار روز جهت افرادی که از طریف خطوط هوائی و یا وسایل نقلیه زمینی از جمهوری ارمنستان گذر مینمایند.

وزارت امور خارجه روادیدهای دولتی و دیپلماتیک را صادرو تمدید و نیز روادید الکترونیکی صادر مینماید. روادیدهای سیاحتی و دیپلماتیک از سوی اداره گذرنامه پلیس جمهوری ارمنستان صادر و تمدید میگردد.تمدید روادید تنها قبل از پایان مجوزاقامت در خاک جمهوری ارمنستان انجام میگردد.

روادید جمهوری ارمنستان برای اقامت ۱۲۰ روزه با امکان تمدید ۶۰ روزه چنانچه در قانون و یا قراردادهای بین المللی جمهوری ارمنستان مورد دیگری پیش بینی نشده باشد صادر میگردد.

اعتبار روادید یکبار ورود صادر شده از سوی نمایندکیهای سیاسی و یا کنسولگریهای جمهوری ارمنستان در کشورهای خارجی دو برابر بیشتر از زمان اقامت در جمهوری ارمنستان میباشد، ولی روادید یکبار ورود صادر شده در گذرگاههای مرزی و بر حسب ضرورت صادره در خاک جمهوری ارمنستان، با ایام اقامت در جمهوری ارمنستان برابری مینماید. مدت اعتبار روادید صادر شده از سوی نمایندگیهای سیاسی و یا کنسولگریهای جمهوری ارمنستان میتواند متناسب با تاریخ قید شده در درخواست کتبی ارائه شده  از سوی اتباع خارجی  باشد.

برای متقاضیان روادید ورود جمهوری ارمنستان عوارض دولتی طبق موازین و مقدار تعیین شده در قانون عوارض دولتی جمهوری ارمنستان اخذ میگردد.

 

دعوت نامه

 

دولت جمهور ارمنستان فهرستی از کشورهائی که اتباع آنها تنها با دردست داشتن دعوت نامه میتوانند به  نهادهای سیاسی و کنسولگریهای جمهوری ارمنستان مراجعه نمایند تهیه نموده است.

شهروندان ارمنی ساکن در این کشورها میتوانند بدون دعوت نامه در گذرگاههای مرزی جمهوری ارمنستان روادید دریافت دارند.اسناد صادر شده از سوی مجامع دینی و اجتماعی و نیز نهادهای دولتی مبنای دارا بودن ملیت ارمنی میباشد.

 

ارائه دعوت نامه

افراد مشروحه زیر میتوانند جهت سفر اتباع خارجی به جمهوری ارمنستان به وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان دعوت نامه ارائه نمایند.

الف: اشخاص حقوقی ثبت شده در جمهوری ارمنستان.

ب:نهادهای دولتی و نهادهای مدیریت منطقه ای جمهوری ارمنستان،سفارت ها و کنسولگریها، سازمانهای بین المللی و یا نمایندگیهای آنان که  مقیم  ارمنستان باشند.

اشخاص حقیقی دعوت نامه  را به اداره گذرنامه و روادید پلیس جمهوری ارمنستان ارائه مینمایند.

 

ورود به جمهوری ارمنستان

 

اتباع خارجی میتوانند با عبور از گذرگاه مرزهای دولتی، با داشتن گذرنامه معتبر با روادید ورود و یا سند  اقامت و با مجوز نهادهای حراست مرزی، چنانچه از نظر قوانین و یا قراردادهای بین المللی جمهوری ارمنستان مورد دیگری پیش بینی نشده باشد به جمهوری ارمنستان  واردشوند.

اتباع خارجی زیر ۱۸ سال میتوانند به اتفاق پدر و مادر خود، یکی از والدین، به اتفاق فرد همراه یا نماینده قانونی یا به تنهائی چنانچه آنها برای الحاق به والدین،  نماینده قانونی ویا حضور در سازمان دعوت کننده باشد به جمهوری ارمنستان وارد شوند.

از ورود اتباع خارجی بدون گذرنامه ویا سند جایگزین معتبر و گذرنامه فاقد اعتبارکه به گذرگاههای مرزی جمهوری ارمنستان مراجعه نموده و یا درخواست روادید آنان در گذرگاههای مرزی پذیرفته نشده باشد ویا مجوز ورود از سوی نهادهای حراست مرزی صادر نشده باشد به خاک جمهوری ارمنستان جلوگیری میشود و به استثتا زمانی که دارای وضعیت پناه جوئی بوده و یا درخواست پناهندگی سیاسی داشته باشند در صورت امکان بلافاصله با وسیله ای که  وارد شده اند به کشور زادگاه و یا کشور مبدا برگردانده میشوند.

در صورت عدم توانائی مالی اتباع خارجی هزینه برگشت آنان طبق موازین بین المللی یا  به عهده نهادهایی است که این اتباع خارجی را به جمهوری ارمنستان منتقل نموده وی برابر موازین دولت ارمنستان به عهده جمهوری ارمنستان میباشد.

اتباع آن کشورهائی که برای آنان لغو روادید اعمال میشود در صورتیکه بر اساس قراردادهای بین المللی جمهوری ارمنستان مورد دیگری پیش بینی نشده باشد، میتوانند در طول سال حداکثر به مدت ۱۸۰ روز در خاک جمهوری ارمنستان اقامت داشته باشند.

 

خروج از جمهوری ارمنستان

 

اتباع خارجی میتوانند با گذرنامه معتبر و سند معتبر اقامت  یا سکونت قانونی، تا زمان خروج از جمهوری ارمنستان، چنانچه از نظر قانون و قراردادهای بین المللی موردی پیش بینی نشده باشد جمهوری ارمنستان را ترک نمایند.

 

تردد ترانزیت از خاک جمهوری ارمنستان

 

تردد از کشوری به کشور ثالث از طریق خاک جمهوری ارمنستان با استفاده از وسایل نقلیه هوائی و زمینی تردد ترانزیت محسوب میگردد.

اتباع خارجی برای تردد ترانزیت با ارائه بلیط سفر به کشور ثالث و یا روادید کشور ثالث میتوانند به استثتا وضعیت های اضطراری حداکثر ۷۲ ساعت در خاک جمهوری ارمنستان حضور داشته باشند. اتباع خارجی  برای تردد ترانزیت  به کشور ثالث با وسایل نقلیه زمینی  میتوانند بدون ارائه بلیط یا روادید ورود کشور ثالث روادید ترانزیت دریافت نمایند.

اگر تبعه خارجی در منطقه ترانزیت قرار دارد  و قصد ورود به خاک جمهوری ارمنستان را ندارد میتواند حداکثر تا ۴۸ ساعت در منطقه ترانزیت بماند، مگر در مواقع وضعیت های اضظراری.

دفاتر خدمات روادیدی  گذرگاههای مرزی جمهوری ارمنستان تنها روادید ترانزیتی  یکبار ورود سه روزه و روادید سیاحتی یکبار ورود ۲۱ و ۱۲۰ روزه صادر مینمایند.

تنها خارجیانی که امکان دریافت روادید با ارائه دعوت نامه دارند (رجوع شود به فهرست اسامی کشورهائی که اتباع آنها جهت دریافت روادید ورود جمهوری ارمنستان  نیاز به دعوت نامه دارند) نمیتوانند از گذرگاههای مرزی جمهوری ارمنستان روادید ورود به جمهوری ارمنستان دریافت نمایند.

 

برای آگاهی از جزئیات بیشتر با این شماره تلفن ۶۲۰۵۱۶ (۰۰۳۷۴) تماس بگیرید.